Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Kalendarium zdarzeń korporacyjnych

Raporty okresowe w 2019 roku:

1) Jednostkowy raport roczny za rok 2018 - 18 kwietnia 2019 r.
2) Skonsolidowany raport roczny za rok 2018 - 18 kwietnia 2019 r.
3) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. - 27 maja 2019 r.
3) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. - 23 września 2019 r.
5) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. - 21 listopada 2019 r.

IDMSA jako spółka dominująca informuje, że nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych ze względu na zamiar przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, w których będą zamieszczane kwartalne informacje finansowe zawierające informacje wymagane przepisami Rozporządzenia. Ponadto IDMSA jako spółka dominująca nie będzie przekazywać odrębnego raportu półrocznego ze względu na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie półrocznym skróconego półrocznego sprawozdania finansowego, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania.

Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r.

 
Zamknij